Personel Maaşları Logo

Vaiz Maaşları

5.0

(1 oy)

"Memur Maaşları" Kategorisinde 3. Sırada
Maaş & Avantajlar : 5.0
İş & Sosyal Hayat : 5.0
Yönetim & Yükselme : 5.0

Vaiz

Cami, mescit gibi yerlerde dinsel öğütler vererek konuşmalar yapan din işleri görevlisine vaiz denir. Vaiz, diyanet işleri başkanlığı kadrosunda çalışan başlıca görevlilerden biridir. Vaizler, görevlendirildikleri camilerde vaaz vermekle yükümlü oldukları gibi cuma günleri ve bayram günlerinde müftülükçe belirlenmiş olan diğer zamanlarda da halkı irşat ve vaaz yolu ile aydınlatmak da vaizlerin görevidir. Ayrıca, gereklilik halinde çocuk ıslahevleri, cez ve tevkifevleri, hastane, güçsüzler yurdu ve bunun gibi yerlerde de vaaz vermek vaizlerin görevidir.

Vaiz'in Görevleri

Hastane, cezaevi, mescit, cami, fabrika, topluca ibadet edilen yerler gibi yerlerde vaaz vermek, vaizlik görevi yapmış olduğu camilerde gerekli hizmetlerle ilgilenmek, camideki eksiklikleri tespit etmek ve ilgili yerlere bildirmek, gereklilik halinde Kur-an ve mesleki tekamül kurslarında dersler vermek, vaiz çalılmasında hazırlanan dini sorunların cevaplandırılmasına katılmak, halkı aydınlatıcı vaziler hazırlanması sırasında görev almak, görevli bulunmuş olduğu bölgenin ahlaki, dini, milli ve sosyal ve kültürel yapısını inceleyerek inceleme sonuçlarını ve giderilmesi gerekli olan aksaklıkları bir rapor halinde ilgili yerlere bildirmek vaizlerin görevleridir.

Vaizlik Başvuru İçin Taşınması Gereken Şartlar

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendindeki genel şartları taşımak, Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yer alan ortak nitelik şartını taşımak, Dört yıllık dinî yükseköğrenim mezunu olmak, İhtisas kursunu başarı ile bitirmiş olmak, (Vaizeler de bu şart aranmaz.) müracaatların bitiş tarihi itibariyle başkanlıkta en az iki yıl çalışmış olmak, memuriyette adaylığı kalkmış olmak, halen daha başkanlık teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesi uyarınca görev yapıyor olmak (Halen vaiz kadrosunda çalışanlar ile daha önce bu kadroda çalışmış olanlar müracaat edemez).

Vaizlik Başvurusu İçin Gerekli Olan Belgeler

Hizmet sürelerine ilaveten kazanılmış olan hak aylık derecelerini gösterir amirlerince onaylanmış hizmet cetveli (Hizmet süreleri ise başvuruların son günü itibariyle hesaplanacaktır.), İhtisas kursunu bitirdiğini gösterir belge ya da tasdikli sureti, en az dört yıllık olmak üzere dini yükseköğretim durumunu gösteren mezuniyet belgesi yada tasdikli diploma örneği (Diploma yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK’ten alınacak denklik belgesi), sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durum olmadığına,  sabıka ve arşiv kaydı bulunmadığına dair adayın yazılı beyanı gereklidir.

Ayrıca, adayların, başvuru esnasında başvuruları alan personele belgeleri ibraz etmeleri gerekmektedir. Belgelerini ibraz edemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Belgeler, kontrol edildikten sonra adaylara iade edilecektir. Yazılı beyanlar tek bir dilekçede yer alacaktır. Hazırlanan belgeler, atanmaya hak kazanmış adaylar tarafından, atama sürecinde ilgili birime teslim edilmelidir.

Vaiz Maaşları ne kadar?

Vaiz Maşları, Çalışma şartları, çalışan yorumları ve Net Maaşı, Çalışanlar tarafından anonim olarak paylaşılmaktadır.


Maaş Bilgilerinizi Girerek ziyaretçilere destekte bulunabilirsiniz. "Maaş Ekle"
Çalıştığınız pozisyon yok ise "Pozisyon Ekle"

Son Eklenen Maaşlar

Vaiz

Ankara - 04.05.2019
5.0
Hizmet Süresi: 2 Yıl
AGİ: VAR
Net Maaş: 3.830 TL
2 yıldır merkezde vaiz olarak görev yapanın aldığı net maaş