Maaşlar

Özel Sektör
Özel sektörde yer alan bir çok alana dair maaşları inceleyeceğiz. 

Memur Nedir?
Kamu kesimin'de sürekli bir işte kadro karşılığında, tam zamanlı olarak atanan; idari hiyerarşiye bağlı, aylık almak suretiyle bir işle çalışan ve mesleki güvencesi bulunan kamu çalışanıdır.

Memurun Görevleri
Devlet Memurlarının başlıca görevleri: Devlete bağlılık, Emirlere uymak, tarafsızlık, Devlet malını korumak ve Mal bildiriminde bulunmaktır. Memurlar kendilerine verilen görevleri yerine getirmek zorundadırlar.

Türkiye'de Memurlar
Türkiye'de Kamuda çalışanların yaklaşık üçte ikisi memurlardan oluşmaktadır.