Malullük (Malulen) Emekli Maaşları, Emeklilik Aylığı Maaşı - 2020

Haber   12 Nisan 2020


Malülen Emeklilik Nedir? Kimler Malulen Emekli Olabilir? Maaşları ne kadar?

Hem işçiler hem de memurlar için geçerli bir emeklilik türü olan malulen emeklilik çalışan sigortalının iş göremez hale gelmesiyle ortaya çıkan bir emekliliktir. 5510 sayılı kanunda belirtildiği üzere hizmet akdine tabi olarak çalışan 4a ile kendi hesabına bağımsız çalışan 4b sigortalıları ve kamu devlet memurları çalışma güçlerinin en az %60’ının kaybedilmesi sebebiyle malul sayılmaktadır. Malul sayılmak için sigortalıların sağlık kuruluşlarından alacakları maluliyet raporu tek başına yeterli olmamakta çalışma gücünün en az %60’ının da kaybedilmesi gerekmektedir.

Maluliyet Aylığına Hak Kazanmak İçin Gerekli Şartlar

Kurum sağlık kurulunca malul sayılan sigortalıların malul aylığı alabilmesi için bazı şartları da yerine getirmiş olmaları gerekmektedir. Bunlar

  • En az 10 yıldır sigortalı olmak ve 1800 gün yaşlılık, malullük, ölüm primlerinin ödenmiş olması, başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malullüğü karara bağlanmışsa sigortalılık süresi aranmaksızın 1800 günlük yaşlılık, malullük, ölüm primlerinin ödenmiş olması,
  • Maluliyet sebebiyle çalıştığı sigortalı işinden ayrılması veyahut faaliyetine son verilmesi,
  • Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıp, hizmet akdine bağlı olmayanların GSS dâhil hiçbir prim ve prime ilişkin borçlarının olmaması şartı ve son olarak dilekçe ile kuruma başvurma şartı aranmaktadır.

Maluliyet Aylığına Başvuru Yapmak İçin Neler Gerekli? Süreç Nasıl İşler?

Malul sigortalı ikamet ettiği SGK il müdürlüğüne ya da SGK merkezine yazılı olarak başvurmalıdır. Ardından kurum tarafından yetkili sağlık kurullarına sevki yaptırılacak ve sigortalının maluliyet için gerekli şartları taşıyıp taşımadığına karar verilecektir. Maluliyet aylığına başvurmak için 4a ve 4b grubuna tabi sigortalılar için;

  • Tahsis talep ve beyan taahhüt belgesi ile
  • Sigortalı işten ayrılış belgesi gerekmektedir. 

4c grubundakilerin;

  • Şahsen veya vekâleten kurum aracılığıyla yapacakları başvuru, 
  • Malulen emekliye sevke ilişkin emekliye sevk onayı, 
  • Maluliyetin tespiti için sağlık kurulu raporu gerekmektedir. 

Bazı Maluliyet hastalıkları

- Epilepsi - Demans - Beyin tümörleri - Parkinson sendromu - Serebral palsi - Multiple Skleroz - Zeka gerilikleri (IQ 50 ve altı) - Şizofreni - Bipolar bozukluk - Görme azlığı - Retina kanamaları - Yardımsız ayakta durmayı engelleyen denge bozuklukları ile birlikte işitme kaybı - Anemi - Kol, bacak gibi organ kaybı - Behçet hastalığı - Gastrointestinal kanamalar - Karaciğer sirozu - Karaciğer nakli - Kalp yetmezliği - Kalp kapak hastalıkları - Kalp nakli - Böbrek nakli - Akciğer nakli - Tüberküloz - AIDS gibi sıralanabilir.

Malullük (Malulen) Emekli Maaşları, Emeklilik Aylığı Maaşı - 2020

Malulen emekliler SSK ve BAĞKUR emeklisi gibi 6.5 oranında zam aldı. Ancak malulen emeklilikte ödenen prim ne kadar yüksekse, emekli maaşı da o kadar yükselmektedir. Malulen emekli aylığı kişiden kişiye göre değişmektedir. 2020 İtibari ile aylıklar + %6.5 şeklinde olacaktır.


Yorum Yapın

Dikkat: Suç teşkil edebilecek yasa dışı yorumlar ,tehditler suç işgal edebilecek yorumlar küfürlü hareket eden yorumların içeriği gönderen kişiye ( üyeye ) aittir.

0 YORUM

İlk yorum yapan siz olun!